Cosis werkt met tien overkoepelende persona’s. Iedere persona staat voor een groep cliënten met specifieke zorgbehoeften zoals huisvesting en basismethodiek. In deze animatie worden de persona’s kort toegelicht. De uitleganimatie wordt gebruikt als visuele samenvatting en kapstok voor intern gebruik bij Cosis.