Deze uitleganimatie toont het maatschappelijk betrokken inkoopbeleid van de DJI. Zij willen in de toekomst (nog meer) duurzame samenwerkingen met het bedrijfsleven aangaan. Door het bedrijfsleven te koppelen aan mensen in detentie helpt de DJI de justitiabelen met het opbouwen van een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan, bijvoorbeeld dmv het leren van een vak.

Het lijnenspel is gebaseerd op de klassieke interpretatie van detentie: letterlijk ingesloten of opgesloten achter de tralies.

Illustraties van Sylvia van Schie
Sounddesign van Fine Tune Music