Deze animatie toont tien tips voor beleidsmakers mbt initiatieven ontstaan vanuit de samenleving.
Deze tips zijn ontstaan vanuit de WWZ038. In opdracht van Dizain voor Provincie Overijssel.